کعبه ی دل ها

چو مجنون، گيرم از، عاشقان، نشانه کعبه
دلِ بشکسته را، مي برم به خانه کعبه
* * *
شکايت مي برم، از تو، بر خداي تو
زان همه بلاي تو، تا رسد او به دردم
* * *
در آن آشفتگي، با دلي شکسته تر
گريه ها، کنم که در، اشک خود غرقه گردم
* * *
آنجا اگر، اشکي دود، بر ديده غمديده اي
سيلي به پا نمايد
* * *
آنجا اگر، آهي کشد، دلداه افتاده اي
دود از فلک بر آيد
* * *
در آن مدهوشي، من از خدا
خواهم تو را، عاشق کند
عاشقِ رسوا
* * *
چو در عاشقي، ديدي بلا
رو مي کني، آن گه تو بر
کعبه دل ها

شاعر:بيژن ترقی

آهنگساز:حبيب الله بديعی

خواننده:الهه

  
نویسنده : امید ; ساعت ٧:٤٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٩ اردیبهشت ،۱۳۸٤
تگ ها :

جمعه

شعر:شهريار قنبری

آهنگساز:اسفنديار منفردزاده

خواننده:فرهاد                                            مدت اجرا:۳۰/۴

 

توی قاب خيس اين پنجره ها

                                 عکسی از جمعه ی غمگين می بينم

چه سياهه به تنش رخت عزا

                                تو چشاش ابرای رنگين می بينم

داره از ابر سياه خون می چکه

                               جمعه ها خون جای بارون می چکه

نفسم در نمياد جمعه ها سر نمياد

                              کاش می بستم چشامو اين ازم بر نمياد

داره از ابر سياه خون می چکه

                               جمعه ها خون جای بارون می چکه

عمر جمعه به هزار سال می رسه

                              جمعه ها غم ديگه بيداد می کنه

آدم از دست خودش خسته می شه

                             با لبای بسته فرياد می کنه

داره از ابر سياه خون می چکه

                            جمعه ها خون جای بارون می چکه

جمعه وقت رفتنه موسم دل کندنه

                           خنجر از پشت می زنه اون که همراه منه

 داره از ابر سياه خون می چکه

                              جمعه ها خون جای بارون می چکه

اجرا:موسيقی فيلم خداحافظ رفيق-سال۱۳۵۰

  
نویسنده : امید ; ساعت ٥:۳۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۸ فروردین ،۱۳۸٤
تگ ها :

بهار دلنشين

شاعر:بيژن ترقی

آهنکساز:روح الله خالقی

خواننده:غلامحسين بنان

 

تا بهار دلنشين آمده سوی چمن

                                    ای بهار آرزو بر سرم سايه فگن

چون نسيم نو بهار بر آشيانم کن گذر

                                   تا که گلباران شود کلبه ی ويران من

تا بهار زندگی آمد بيا آرام جان

                                  تا نسيم از سوی گل آمد بيا دامن کشان

چون سپندم بر سر آتش نشان بنشين دمی

                         چون سرشک اندر کنار بنشين بنشان سوز نهان

تا بهار دلنشين آمده سوی چمن

                              ای بهار آرزو بر سرم سايه فکن

چون نسيم نو بهار بر آشيانم کن گذر

                                تا که گلباران شود کلبه ی ويران من

بازآ ببين در حيرتم بشکن سکوت خلوتم

                              چون لاله ی تنها ببين بر چهره داغ حسرتم

ای روی تو آيينه ام عشقت غم ديرينه ام

                            بازآچون گل در اين بهار سر را بنه در سينه ام 

اجرا در گلهای رنگارنگ برنامه ی شماره ی ۲۲۴ ث 

  

       

  
نویسنده : امید ; ساعت ۳:٥٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸۳
تگ ها :

شب مهتاب

شاعر:علی اکبر شيدا

آهنگساز:تنظيم ابراهيم منصوری

خواننده :سيما مافيها

امشب به بر من است و ان مايه ی ناز

                            يا رب تو کليد صبح در چاه انداز

ای روشنی صبح به مشرق برگرد

                           ای ظلمت شب با من بيچاره بساز

امشب شب مهتابه حبيبم رو ميخوام

                          حبيبم اگر خوابه طبيبم رو ميخوام

خواب است و بيدارش کنيد

                         مست است و هشيارش کنيد

گوييد فلانی آمده  آن يار جانی آمده

آمده حال تو احوال تو سيه خال تو سفيد موی تو ببيند برود

امشب شب مهتابه حبيبم رو ميخوام

                        حبيبم اگر خوابه طبيبم رو ميخوام.

مدت اجرا:۸:۳۰ْ . اجرای ديگر:يک شاخه گل- برنامه ی ۲۰۳(آذر)

  
نویسنده : امید ; ساعت ٤:۳۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٢ بهمن ،۱۳۸۳
تگ ها :

شب جوانی

شعر:رهی معيری

آهنگساز:روح الله خالقی

خواننده:بنان

 

تا به کی از اين دل آزاری ها

                             کاربيدلان بود زاری ها

خونين تر از لاله و گل دل از وفاداری شد

                                 جز من نديدم ثمری از اين وفاداری ها

ای شعله ی مهر و وفا آفت جان و تنی

                             چند ای بلای تن و جان آتش به دل ها فکنی

ای خاک پايت تاج سر من

                             بر خاک راهی   گاهی نگاهی

                           ای دلبر من

دور از تو ريزد-چشم تر من

                             خونابه ی دل-در ساغر من

با زآ بی رويت-بهار عمرم دی شد

                              شب جوانی طی شد

اين اثر در برنامه ی گلهای رنگارنگ شماره ی ۲۴۵ اجرا شده است.

  
نویسنده : امید ; ساعت ٤:۱۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸۳
تگ ها :

چرخ گردون

شعر:بيژن ترقی

آهنگساز:علی تجويدی

خواننده:علی اصغر شاهزيدی                      مدت اجرا:۱۰ْ/۶

دستگاه:دشتی

 

می و ميخانه مست و ميکشان مست

                               زمين مست و زمان مست آسمان مست

نسيم از حلقه ی زلف تو بگذشت

                              چمن شد مست و باغ و(باغبان مست)

تا زدم يک جرعه می از چشم مستت

                             تا گرفتم جام مدهوشی ز دستت

شد زمين مست   آسمان مست

                            بلبلان نغمه خوان مست

باغ مست و باغبان مست

تو زمزمه ی چنگ و عود منی

                             نغمه ی خفته در تار و پود منی

تو باده ی جام و سبوی منی

                             مايه ی هستی و های و هوی منی

گرچه مست مستم نه می پرستم

                             به هر دو جهان مست عشق تو هستم

تا من چشم مست تو ديدم

                              ز ساغر عشقت دو جرعه چشيدم

شد زمين مست   آسمان مست

                             بلبلان نغمه خوان مست

با غ مست و باغبان مست

تنظيم:فريدون شهبازيان

  
نویسنده : امید ; ساعت ٥:۳٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸۳
تگ ها :

چشم نرگس

شعر:شوريده ی اعمی

آهنگساز:قديمی(نامعلوم)

خواننده:محمدرضا شجريان                      مدت اجرا:۳۵ْ/۵                   

دستگاه:دشتی

 

خواهم که بر زلفت         هر دم زنم شانه

ترسم پريشان کند بسی  حال هر کسی چشم نرگست(مستانه مستانه)

خواهم بر ابرويت رويت رويت       هر دم کشم وسمه

ترسم که مجنون کند بسی مثل من کسی جشم نرگست(ديوانه ديوانه)

يک شب بيا منزل ما   حل کن دو صد مشکل ما   ای دلبر خوشکل ما

دردت به جان ما شد           روح و روان ما شد

                         ***

خواهم که بر چشمت                  هر دم کشم سرمه

ترسم پريشان کند بسی حال هر کسی چشم نرگست(مستانه مستانه)

خواهم که بر رويت             هر دم زنم بوسه

ترسم که نالان کند بسی مثل من کسی چشم نرگست(جانانه جانانه)

يک شب بيا منزل ما  حل کن دو صد مشکل ما  ای دلبر خوشکل ما

دردت به جان ما شد             روح و روان ما شد

اجرا:گلهای تازه-برنامه ۱۰۲(شجريان)

اجرای ديگر:سيما بينا    يک شاخه گل-برنامه۱۶۰

  
نویسنده : امید ; ساعت ٤:٤۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸۳
تگ ها :

اشتياق

شعر:فريدون مشيری

آهنگساز:فرهاد فخرالدينی

خواننده:سيما بينا                       مدت اجرای سيما بينا:۳۰ْ/۶

 

بگزار سر به سينه ی من تا که بشنوی

آهنگ اشتياق دلی دردمند را

شايد که بيش از اين

نپسندی به کار عشق

آزار اين رميده ی سر در کمند را

بگذار سر به سينه ی من تا بگويمت

اندوه چيست   عشق کدام است     غم کجاست

بگذار تا ببويمت اين مرغ خسته جان

عمری در هوای تو  از آشيان جداست

بگذار تا ببوسمت ای نوشخند صبح

بگذار تا بنوشمت ای چشمه ی شراب

بيمار خنده های توام

بيشتر بخند    بيشتر بخند

خورشيد آرزوی منی

گرم تر بتاب    گرم تر بتاب

نکته:اين اثر جديدا با آهنگ فرهاد فخرالدينی و با صدای عليرضا قربانی اجرا شده است.

  
نویسنده : امید ; ساعت ٤:٥٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٧ مهر ،۱۳۸۳
تگ ها :

مرغ سحر

شعر:ملک الشعرای بهار
آهنگساز:مرتضی نی داوود
خواننده:قمر الملوک وزيری


مرغ سحر ناله سر کن داغ مرا تازه تر کن
ز آه شرربار اين قفس را برشکن و زير و زبر کن
بلبل پر بسته ز کنج قفس درآ نغمه ی آزادی نوع بشر سرا
در نفسی عرصه ی اين خاک توده را پر شرر کن
***
ظلم ظالم جور صياد آشيانم داده بر باد
ای خدا ای فلک ای طبيعت شام تاريک ما را سحر کن
نو بهار است گل به بار است ابر چشمم ژاله بار است
اين قفس چون دلم تنگ و تار است
شعله فکن در قفس ای آه آتشين دست طبيعت گل عمر مرا نچين
جانب عاشق نگه ای تازه گل ازين بيشتر کن بيشتر کن بيشتر کن
مرغ بيدل شرح هجران مختصر مختصرکن مختصر کن

اجرای ديگر:هنگامه اخوان- گلهای تازه- برنامه ی شماره ی ۱۵۰ و ۲۰۱
مدت اجرای هنگامه اخوان:۲۵ْ/۵   
نویسنده : امید ; ساعت ٧:۳٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ مهر ،۱۳۸۳
تگ ها :

خزان عشق

شعر:رهی معیری
آهنگساز:جواد بدیع زاده
خواننده:جواد بدیع زاده مدت اجرا:۱۰ْ/۸


شد خزان گلشن آشنایی باز هم آتش به جان زد جدایی
عمر من ای گل طی شدبهر تو وز تو ندیدم جز بد عهدی و بی وفایی
با تو وفا کردم تا به تنم جان بود عشق و وفاداری با تو چه دارد سود
آفت خرمن مهر و وفایی نو گل گلشن جور و جفایی
از دل سنگت آه
دلم از غم خونین است روش بختم این است
از جام غم مستم دشمن می پرستم
تا هستم
تو و مست از می چمن چون گل خندان از مستی بر گریه ی من
با دگران در گلشن نوشی می منز فراغت ناله کنم تا کی
تو و چون می لاله کشیدنها من و چون گل جامه دریدن ها
ز رقیبان خواری دیدن ها
دلم از غم خون کردی چه بگویم چون کردی
در دم افزون کردی
برو ای از مهر و وفا عاری برو ای عاری ز وفاداری
که شکستی چون زلفت عهد مرا
دریغ و درد از عمرم که در وفایت شد طی
ستم به یاران تا چند جفا به عاشق تا کی
نمی کنی ای گل یکدم یادم که همچو اشک از چشمت افتادم
تا کی بی تو بود از غم خون دل من
آه از دل تو
گرچه ز محنت خوارم کردی با غم و حسرت یارم کردی
مهر تو دارم باز
بکن ای گل با من هرچه توانی ناز هرچه توانی ناز
کز عشقت می سوزم باز

اجرای دوم :الهه با ارکستر فارابی به رهبری مرتضی حنانه.
  
نویسنده : امید ; ساعت ٦:٥٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ مهر ،۱۳۸۳
تگ ها :

← صفحه بعد